DEDICATED SERVERS KVM từ xa
Dễ dàng nâng cấp phần cứng
Datacenter chuyên nghiệp VNPT Data/Viettel IDC

Multi-Core Servers:

Servers CPU Memory Default Drive(s) Network Chi phí
Intel Quadcore L5520 1 x 2.26GHz 8 GB DDR3 1 TB SATA 100 Mbps 2,500,000 VND
Intel Quadcore E5620 1 x 2.40GHz 16 GB DDR3 1 TB SATA 100 Mbps 3,500,000 VND
Intel Sixcore X5650 1 x 2.66GHz 16 GB DDR3 1 TB SATA 100 Mbps 4,500,000 VND
Intel QuadCore E5-2609 1 x 2.40GHz 16 GB DDR3 1 TB SATA 100 Mbps 5,000,000 VND
Intel SixCore E5-2620 1 x 2.00GHz 16 GB DDR3 1 TB SATA 100 Mbps 5,500,000 VND

dịch vụ nâng cấp thêm DEDICATED SERVERS

01 IP public

50.000 VND/ Tháng

04GB Ram

200.000 VND/ Tháng

500GB Disk

500.000 VND/ Tháng

100Mb network

1.000.000 VND/ Tháng