Thủ tục đăng ký và thu hồi tên miền

1. Thủ tục đăng ký mới tên miền

Để đăng ký mới tên miền, quý khách cần thực hiện các bước sau:
Bước 1: Kiểm tra tên miền, tạo đơn đặt hàng đăng ký hoặc chuyển đổi nhà đăng ký tại đây
Bước 2: Hoàn thành hồ sơ đăng ký đố i với tên miền Việt Nam, bao gồm:

  • 01 bản khai đăng ký tên miền
  • 01 bản photo chứng minh thư (đối với cá nhân đăng ký)

Các mẫu bản khai
Bản khai dành cho doanh nghiệp, tổ chức  
Bản khai đăng ký tên miền (cấp 2 và cấp 3) Download
Bản khai thay đổi DNS tên miền Download
Bản khai thay đổi thông tin liên hệ (thay đổi miễn phí) Download
Bản khai dành cho cá nhân  
Bản khai đăng ký tên miền cấp 2 Download
Bản khai đăng ký tên miền cấp 3 .COM.VN, BIZ.VN Download
Bản khai đăng ký tên miền cấp 3 khác đuôi .COM.VN, BIZ.VN Download
Bản khai thay đổi DNS tên miền Download
Bản khai thay đổi thông tin liên hệ (thay đổi miễn phí) Download
Chuyển đổi nhà đăng ký  
Mẫu chuyển đổi nhà đăng ký từ NĐK khác đến Ehost  Download

Bước 3: Nộp bản khai đăng ký và thanh toán:

  • Quý khách gửi và nộp bản khai tên miền VN tại Ehost : 351/31 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
  • Quý khách có thể thanh toán trực tiếp tại văn phòng công ty ở địa chỉ trên hoặc chuyển tiền vào tài khoản công ty theo hướng dẫn [link].

2. Quy định thu hồi và điều kiện gia hạn tên miền ".vn"

Theo qui định mới nhất của cơ quan quản lý tên miền Việt Nam (VNNIC):

  • Kể từ ngày tên miền hết hạn, sẽ có thêm 3 ngày tên miền hoạt động bình thường.
  • Quá 3 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền được hệ thống tự động chuyển sang trạng thái tạm ngưng trong vòng 17 ngày tiếp theo (cắt DNS). Trong thời gian này, quý khách có thể gia hạn tên mình với chi phí thông thường.
  • Quá 20 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền được hệ thống tự động thu hồi và giải phóng sang trạng thái tự do, các chủ thể khác có thể đăng ký sử dụng.

Lưu ý: Kể từ ngày tên miền ".VN" hết hạn, 20 ngày tiếp theo bao gồm cả các ngày nghỉ, ngày Lễ, ngày Tết

3. Quy định thu hồi và điều kiện gia hạn tên miền quốc tế

  • Tên miền quốc tế sau khi hết hạn sẽ ở trạng thái Chờ gia hạn (Pending Renew) trong 30 ngày. Trong 30 ngày này, chủ sở hữu có thể gia hạn tên miền với chi phí gia hạn như thông thường.
  • Tên miền quốc tế quá 30 ngày chờ gia hạn sẽ chuyển sang trạng thái Chờ khôi phục (Redemption Period) trong 15 ngày tiếp theo. Trong 15 ngày chờ khôi phục, chủ sở hữu phải trả phí gia hạn và khôi phục hoạt động cho tên miền (280USD).
  • Quá 45 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ bị xóa khỏi hệ thống của nhà cung cấp và chuyển trạng thái Sẵn sàng đăng ký (Available) để chủ thể khác có thể đăng ký mới tên miền đó.